فیدل پیشرو در صنعت مبلمان کشور

مبلمان فیدل پیشرو در صنعت مبلمان

کیفیت بالا :

کلیه محصولات از زمان خرید به مدت ۱۸ ماه شامل گارانتی مجموعه فیدل می باشد که بصورت کارتهای الکترونیک میتوانید از خدمات پس از فروش مجموعه بعد از مدت گارانتی تا ۶۰ ماه با احتساب هزینه از آن استفاده نمایید

گارانتی :

کلیه محصولات از زمان خرید به مدت ۱۸ ماه شامل گارانتی مجموعه فیدل می باشد که بصورت کارتهای الکترونیک میتوانید از خدمات پس از فروش مجموعه بعد از مدت گارانتی تا ۶۰ ماه با احتساب هزینه از آن استفاده نمایید

بسته بندی :

کلیه محصولات از زمان خرید به مدت ۱۸ ماه شامل گارانتی مجموعه فیدل می باشد که بصورت کارتهای الکترونیک میتوانید از خدمات پس از فروش مجموعه بعد از مدت گارانتی تا ۶۰ ماه با احتساب هزینه از آن استفاده نمایید

کادر مجرب :

با استفاده از نیروهای تعلیم دیده در خارج از کشور و متخصص در زمینه تولید میتوانید خواهان بهترین کیفیت محصول از ما باشید

سلیقه از شما مشاوره از ما

سلیقه از شما مشاوره از ما دز اتنتخاب نوع جنس پارچه و انتخاب رنگ آن و همینطور ست کردن رنگ چوب با پارچه انتخابی همیشه جزو سوال های مشتریان بوده و بسیار حائز اهمبت است به همین دلیل مبلمان فیدل با استفاده از کارشناسان با تجربه شما را در این تصمیم راهنمایی خواهند کرد

فهرست